Điều khoản hoạt động

Chào mừng bạn đến với Sàn sách cũ! Trang web này cung cấp một nền tảng trực tuyến cho người dùng có thể mua, bán và trao đổi sách cũ dưới các điều kiện sau đây. Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Đăng ký tài khoản:

 • Bạn phải đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin tài khoản phải được cung cấp một cách chính xác và trung thực.
 • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và không chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với người khác.

2. Nội dung và chịu trách nhiệm:

 • Bất kỳ nội dung nào bạn đăng tải trên trang web của chúng tôi phải tuân thủ luật pháp hiện hành và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung mà người dùng đăng tải và không chứng minh tính xác thực hoặc tính phù hợp của nội dung đó.

3. Mua bán sách cũ:

 • Người dùng có thể đăng tin bán sách cũ trên trang web của chúng tôi.
 • Người mua và người bán tự thỏa thuận về giá cả, điều kiện sách và hình thức thanh toán.
 • Chúng tôi không can thiệp vào các giao dịch và không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh giữa người mua và người bán.

4. Tráo đổi sách cũ:

 • Trang web của chúng tôi cũng cung cấp tính năng trao đổi sách cũ giữa người dùng.
 • Các điều khoản và điều kiện cụ thể về trao đổi sách sẽ được quy định trong từng giao dịch.

5. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ:

 • Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn cũng phải làm như vậy.
 • Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm trên trang web của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi để chúng tôi có thể xem xét và xử lý.

6. Chấm dứt tài khoản:

 • Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của người dùng vi phạm các điều khoản hoạt động của chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng có quyền ngừng hoạt động trang web mà không cần thông báo trước.

7. Thay đổi điều khoản:

 • Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản mới.

Chúng tôi hy vọng rằng trang web Sàn sách cũ sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm tích cực và hữu ích trong việc giao dịch và trao đổi sách cũ. Trân trọng cảm ơn sự tham gia của bạn!

Brand Slider