img

Tôi muốn bán sách cũ của mình, làm thế nào để đăng bán trên sàn sách cũ?

Trước tiên bạn cần đăng ký tài khoản. Sau đó bạn sẽ vào phần Tài khoản > Đăng sách bán để đăn bán sách.

Ngoài ra bạn còn có thể xem lại danh sách các sách của bạn đã đăng.

Brand Slider